Ads block

Banner 728x90px

Bộ Xây Dựng báo cáo thông tin nhà ở và thị trường bất động sản


Bộ Xây Dựng báo cáo thông tin nhà ở và thị trường bất động sản
Ngày 28/4/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 46/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2022. BÁO CÁO THÔNG TIN NHÀ Ở VÀ THỊ …
Tìm hiểu thêm »